28. března Noc s Andersenem 2019

Ze čtvrtka na pátek 28.-29.března, proběhla na naší škole tradiční Noc s Adersenem. Nejdříve si děti připravily svá místečka na spaní a pak se rozdělily na skupinky.

Každá skupina četla část méně známé pohádky. Po přečtení si společně povyprávěly, co četly a zjistily, že pohádka se jmenuje Císařovi nové šaty. Společně diskutovaly o tom , jaké asi mohly být šaty, proč měly být neviditelné a proč se císař pro tyto šaty rozhodl. Přišly na to, že je důležité, aby ten, kdo vládne, dbal na prospěch a potřeby svých poddaných.

To už na děti čekala večeře. Po večeři jsme navštívily s dětmi místní knihovnu, kde si děti hledaly vhodné knihy a knihy vydané nakladatelstvím Albatros.

Následovala další aktivita, kdy děti četly a doplňovaly slova do bajek pana Ezopa.

Pro zdravý pohyb měly připravenu běhací hru, kdy po celé budově byly schované úkoly.

Před usnutím některé bajky děti shlédly. Už nyní se těší na další ročník.Noc s Ander 1 Noc s Ander 2 Noc s Ander 3 Noc s Ander 5 Noc s Ander 7 Noc s Ander 8 Noc s Ander 4