Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce a organizace zápisu

Stanovená kritéria pro přijímání žáků ( § 3a odst. 7 vyhlášky o základním vzdělávání ,§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání).

1 . Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

2. Všichni žáci ze školského obvodu, resp. společného školského obvodu mají nárok na přednostní přijetí k základnímu vzdělávání před ostatními žáky.

3. Kapacita tříd prvního ročníku.

4.Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

§ 3a odst. 2 vyhlášky o základním vzdělávání: V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

Organizace zápisů

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (§ 3a odst. 1 ,2,3,4 vyhlášky o základním vzdělávání).

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

A . V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

B . Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Naše škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.

Proč naše školička?

Základní škola ve Zvoli je moderní malotřídní školou. Z našich pravidelných srovnávacích testů vyplývá, že naši žáci mají srovnatelné vzdělávací výsledky s žáky městských škol. Navíc jsou naše děti nepřetržitě vedeny ke ctižádostivosti a aktivitě, jsou nebojácné, sebevědomé, kreativní, samostatné, soustředěné, vstřícné a otevřené, ale především – a to je nejdůležitější – spokojené a bez stresu.

Co se snažíme Vašim dětem nabídnout?

 • školu hrou, individuální přístup a pohodovou organizaci výuky, která probíhá v příjemném a klidném rodinném prostředí, bez zbytečného hluku a ostatních negativních jevů
 • promyšlenou organizací s využitím efektivních metod a forem práce našim žákům poskytujeme plnohodnotné vzdělání
 • děti mají velký prostor k toleranci a učení se jeden od druhého, vztahy mezi žáky jsou otevřené a pevné
 • žáci mají daleko častěji možnost projevit se, což na velkých školách o počtu 25 a více žáků ve třídě není možné
 • úspěšně realizujeme v praxi projektové vyučování
 • podporujeme a rozvíjíme čtenářskou gramotnost
 • ve výuce využíváme moderní informační technologie
 • interaktivní tabuli i projektor , PC téměř na každé dítě
 • škola má dvě učitelky, jednu školenou s dlouholetou zkušeností s využitím interaktivní tabule ve výuce
 • podporujeme u dětí smysl pro hudbu a rytmus
 • vedeme žáky k samostatnosti, cílevědomosti a ctižádostivosti
 • žáci nemají výchovné potíže
 • nezanedbatelný je také fakt, že naši žáci nejsou stresováni brzkým ranním vstáváním a dojížděním do školy ve městě

Udržet školu na vesnici je v současné době prestižní záležitost. O tuto výsadu již mnoho obcí v ČR přišlo. Věříme, že nechcete být mezi nimi.

Malotřídní škola ve Zvoli je plnohodnotnou součástí školské sítě. Má zapálené pedagogy, kteří dokáží Vašim dětem připravit nevšední zážitky. Pro děti je zde snadnější přechod mezi školkou, školou a rodinou. A to rozhodně stojí za to.

Jsme škola s kvalitním zázemím, vysokými nároky, škola rodinného typu.

My známe Vaše děti a Vaše děti znají nás.

Všechny Vaše další dotazy rádi zodpovíme.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ Zvole

Pozvánka na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

skola-pero

Milí předškoláci

srdečně Vás zveme

na zápis do 1. ročníku!

Zápis se bude konat ve středu 5. dubna 2017

od 14.00 hodin do 17. 00 hodin v naší školičce -ZŠ ZVOLE.

Budeme si spolu povídat, malovat a prozkoumáme tajemnou cestu

v pohádkovém lese v doprovodu Ferdy Mravence.

Vezmi si s sebou prosím své rodiče a popros je,

ať nezapomenou vzít Tvůj rodný list.

Budeme na Tebe čekat a už teď se moc těšíme.

Pedagogové Základní školy Zvole.ferda01hodiny 

8. března 2017 nám četl pan Vladimír Merta

 • Hudebník, publicista, esejista a spisovatel

VLADIMÍR MERTA

nám četl a vyprávěl ze své knihy

 • VÝHODA PODÁNÍ – dětského románu o tenise.
 • Vysvětlil dětem, co je to tenis, co je to podání a také jim vše předvedl. Jeho vyprávění a čtení se líbilo nejen dětem, ale i dospělým.  Po přečtení ukázky všichni spolu diskutovali a také se od pana Merty dozvěděli, jak to bylo s napsáním jeho knihy a dostali  drobné rady pro případ, že by začali také sami psát. Věříme, že to alespoň zkusí. Nakonec kolem pana Merty stála řada zájemců a pan Merta jim ochotně dal svůj autogram.
 • 20170308_16543120170308_16535920170308_165323

Zvole čte dětem

ZVOLE ČTE DĚTEM

8.3., 22.3. a 27.3. 2017

Na tato setkání jste všichni srdečně zváni námi i sponzory!

Přichystáno je občerstvení, doprovodný program a pohodová atmosféra.

Akci pořádá Základní škola Zvole v rámci projektu

„Bystřicko čte dětem“.

Středa 8. března – ZŠ Zvole od 16.30 h.

 • VÝHODA PODÁNÍ
 • z vlastní tvorby – dětský román o tenise
 • čte hudebník, publicista, esejista a spisovatel

VLADIMÍR MERTAMERTA

Středa 22. března – ZŠ Zvole od 16. 00 h.

 • O MÍNĚ A KOUZELNÉ BABIČCE
 • členka divadla Paravánek

KATKA RAKOVČÍKOVÁRAKOVCIKOVA

Pondělí 27. března –

MŠ Olešinky od 10.30 h.

 • O PRINCI Z KNÍŽKY
 • čte a hraje se svými loutkami herec Dřevěného divadla

  Mg.A JAN HRUBECplakát_O_princi_z_knížky_JPG

 

 

19. ledna NÁŠ SNĚHULÁK

Krásný sníh nás vylákal ven a rozhodli jsme se uspořádat soutěž o nejlepšího sněhuláka.

Ale ať jsme se snažily jak chtěly, nemohly jsme se s paní učitelkou rozhodnout, který sněhulák je nejhezčí.

Tak nám pomozte a napište nám svůj názor.

 

Adélčina Gaina na nákupu

DSC00050 DSC00051

Amálčin pan Křemílek má narozeniny

DSC00057 DSC00058

Lukášův a Péťův Nikolas

DSC00052 DSC00053

Bářin a Vanessčin pan Sněhulák

DSC00049DSC00042

Míšin Olaf na balkóně

 

DSC00047DSC00040

Vendulčin Olaf se šálou

DSC00048DSC00041

Honzův Nic nedělám

DSC00045DSC00056

Josefův a Davidův Nenasytný sněhulák

DSC00067 DSC00070

 

TAK VIDÍTE, ŽE TO NENÍ LEHKÉ. VŠEM STAVITELŮM BLAHOPŘEJEME.

Rozdávání dárečků – 21.12.

Nejvíce očekávaná chvíle – děti si představují, co asi je  v těch velkých i malých balíčcích.

Nejdříve dostávají všichni dáreček, který jim poslal pan Šikl, náš dlouholetý sponzor. Děkujeme.

Postupně si je společně vybalují, jsou to hry do družiny, výtvarné potřeby a spoustu knih, ale také dopravní hřiště a výukové hry do angličtiny.

Ale co to jsou za balíčky? No přece pro každého z dětí, jeho osobní dárek.

Líbil se Vám? Tak ať si ho užijete a společně si zahrajte hru s rodiči.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA