Čistá Vysočina

Besídka ke dni matek

12. 5. 2024

Autorské čtení

30. 4. 2024

s autorem dětských knih Janem Opatřilem

Čarodějnické vyučování

Koncert ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

18. 4. 2024

Noc s Andersenem

Soutěž ve šplhu

Velikonoční vyučování