Dětský den

1. 6. 2023

Úspěch v literárně-výtvarné soutěži

Velkého úspěchu dosáhly naše žákyně Deniska Ondrová z 2. ročníku a Cája Mahlová z 5. ročníku v literárně-výtvarné soutěži pořádané hasičským sborem.

Cája se umístila na 2. místě v okresním kole.

Ještě většího úspěchu dosáhla Deniska, která vyhrála okresní i krajské kolo.

Oběma děvčatům ještě jednou gratulujeme a děkuje za krásnou reprezentaci naší školy. :)

Výlet – VIDA! a Šmoulové

17. 5. 2023

Střípky ze ŠD

Den matek

14. 5. 2023

Velikonoční cesta

Děkujeme všem, kteří se zapojili do naší Velikonoční cesty. :)

Čarodějnické vyučování

28. 4. 2023

Exkurze na čističku Dolní Rožínka

21. 4. 2023