9. až 13. června 2019 Škola v přírodě – Westernové městečko Šiklův mlýn

Výuka a pobyt v přírodě je pro naše žáky odměnou za celoroční pilnou práci.

Čtení článků o přírodě, rostlinách a živočiších, ale i určování bylin, zařazování živočichů do řádů a poznávání jejich života.

Spaní ve srubech v malém kolektivu bez maminek letos zvládli velice pěkně i naši žáčci z první třídy. Všichni se společně navštěvovali a hráli různé společenské hry.

Z nabídky Westernového městečka děti využily návštěvu divadelního představení, indiánský balíček, kdy se dozvěděly podrobnosti o životě indiánů a sami si vyzkoušely upéct „hada“ – sladkého , ale chodily i na různé atrakce, jako je jízda vláčkem, bludiště či skákací hrad.

Velkým zážitkem pro některé byla návštěva Draxmooru, kde si někteří vyzkoušely svoji odvahu.

Krásnou tečkou byla promenáda v kostýmech.

Všem se pobyt velice líbil a společně žáci předali poděkování panu Šiklovi.

Děkujeme.

Sikl 19-3 Sikl 19-4 Sikl 19-5 Sikl 19-6 Sikl 19-7 Sikl 19-1 Sikl 19-2

3.-7. června Nultý ročník

V prvním týdnu měsíce června proběhl na naší škole Nultý ročník – Seznámení se školou pro naše předškoláky, ale také pro pětileté děti z MŠ. Letos se děti naučily vypravovat pohádky , poznávat pohádky podle hádanek a obrázků.

Společně tvořili obrázkovou osnovu a vybarvovali různé pomocné pracovní listy.

Také se seznámili se všemi žáky naší školy nejen v hodinách a o přestávkách, ale také při hře v družině a na dětském hřišti. Starší žáčci se našim předškoláčkům věnovali a ukázali jim všechny prostory školy a naučili je spoustu nových her.

 

12. května Den matek

Každoročně se setkáváme s našimi maminkami, ale také s dětmi a jejich maminkami z MŠ Olešinky.

Naši žáčci si připravili pásmo písní anglických a českých nazvaných „Ovoce a zelenina“.

Věříme, že se všem líbilo a užili si pěkný den.

den matek 1 den matek 2 den matek3

5. dubna 2019 Farma Okříšky – sdružení Chaloupky

Společně se ZŠ Dalečín jsme se v pátek 5.dubna zúčastnili výletu na farmu Okříšky, kde se naši dozvěděli

podrobnosti o zpracování různých druhů vlny a sami si také vyrobili svůj výrobek.

Vlna lamy, velblouda, jaky a dalších tvorů byla připravena na pohlazení, zpracování lnu, konopí si děti připomněly v

rámci pohádky Jak krteček ke kalhotkám přišel. Dozvěděli se také o zpracování bavlny a získávání přadýnek od

Bource morušového.

Prošly celou farmu, kde shlédly výrobnu sýra a také si mohly pohladit různá zvířátka – ovce, krávy, psa i  prase.

Všechny děti byly velice šikovné a na závěr se proběhly na pastvě zvířátek.

 

 

P1290009P1290010

P1290013 P1280848 P1280851 P1280852 P1280856 P1280859 P1280860 P1280863 P1280864 P1280867 P1280872 P1280875 P1280876 P1280901 P1280905 P1280909

 

 

25. dubna a 4. dubna ZÁPIS do 1.ročníku – VÝSLEDKY

Na naší škole proběhl řádný zápis do 1. ročníku ve čtvrtek 4. dubna. Děti si za doprovodu starších žáků – Berušek, prošly několika stanovišti, kde paní učitelky zjišťovaly jak děti vyslovují náročná písmena, umí porovnávat a seřazovat čísla, znají zvířátka a umí hledat rozdíly či znají barvy. Budoucí žáčci byli velice šikovní a byli přijati do prvního ročníku naší školičky.

Oznámení o výsledku zápisu do 1. ročníku ze dne

4. dubna 2019

a mimořádného zápisu ze dne 25.4. 2019

Registrační číslo

ÚČAST NA ZÁPISE

ROZHODNUTÍ

1

ANO

PŘIJATA

2

NE

NEPŘIJATA

3

NE

NEPŘIJATA

4

ANO

PŘIJAT

5

NE

NEPŘIJATA

6

NE

NEPŘIJAT

7

NE

NEPŘIJAT

8

NE

NEPŘIJATA

9

NE

NEPŘIJAT

10

NE

NEPŘIJAT

11

NE

NEPŘIJAT

12

NE

NEPŘIJAT

13

ANO

PŘIJAT

 

 

Andreika 1 Andreika 2 Andreika 3 Andreika s Beruškou Martinek 2 Martinek 1 Martinek 3 MartinekBeruskaJakoubek

23.dubna Předcházení úrazům a první pomoc

Každoročně se naše škola účastní projektu Předcházení úrazům a zajišťování první pomoci. Letos za námi přijela paní Vrzalová z Krajského zdravotnického ústavu a dětem hravou formou představila nebezpečí které na ně čeká venku, doma, při sportu či při odpočinku a hlavně si pak prakticky vyzkoušely jak můžou zavolat pomoc a jak sami můžou poskytnout první pomoc. Děti si odnesly velmi cenné vědomosti a dovednosti, ale i drobné dárky.

20190423_095918 20190423_095923 20190423_09594120190423_095908

Veselé Velikonoce

                                     Roztomilý zajíček

zapomněl si košíček.

Přesto dostal vajíčko

a Vy od nás přáníčko.

vejce -zajic prani

Veselé Velikonoce všem přeje celá ZŠ Zvole