Opatření BRO

Z důvodu prevence epidemiologické situace dnes, dne 13. 3. 2020 opět zasedala Bezpečnostní rada města Bystřice nad Pernštejnem (dále jen BRO).

Podle dostupných aktuálních informací k dnešnímu dni není na území ORP Bystřice nad Pernštejnem evidována žádná osoba nakažená novým typem koronaviru.

Na základě mimořádných opatření vlády a z preventivních důvodů vydává BRO následující opatření a doporučení:

  1. Vyzývá rodiče aby, pokud je to možné, ponechali předškolní děti doma a neposílali je do mateřské školy.
  2. Vyzývá občany aby, pokud není nutná jejich osobní přítomnost, vyřizovali své záležitosti na úřadech telefonicky, prostřednictvím emailu nebo písemně.
  3. Uzavírají se zařízení dle nařízení vlády ČR č. 194/2020 Sb. na území města: např. TIC, městské muzeum, knihovna (včetně všech oddělení), kulturní dům, Areál sportu, zimní stadion, EDEN Centrum, tenisová hala, sokolovna vč. posilovny a všechny tělocvičny při základních a středních školách. Zákaz využívání těchto zařízení platí i pro individuální setkávání, tréninky i hobby sporty.
  4. Ruší březnové akce pořádané Městem Bystřice nad Pernštejnem.
  5. Stravování Scolarest funguje v omezeném režimu pro cizí strávníky, restaurace a bary budou od 20,00 do 6,00 uzavřeny.
  6. Zastupitelstvo města plánované na 18. 3. 2020 proběhne.
  7. Občanům se nedoporučuje cestovat do zahraničních destinací.
  8. Vyzývá občany, kteří mají podezření z nákazy (příznaky chřipkového onemocnění, pobyt v zasažených oblastech, setkali se s lidmi, kteří v infikovaných oblastech pobývali), aby zůstali v domácí karanténě a omezili kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktovali linku 112.

Děkujeme za pochopení.

Tisková zpráva z 13. března 2020

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény, informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti, ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

 

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí, musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

 

Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

 

Recitační soutěž

Ve středu 19. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Stupně vítězů osadili tito žáci.

1. a 2. ročník

1. místo Carla Mahlová

2. místo Adéla Kopecká

3. místo Martin Vališ

3. – 5. ročník

1. místo Vendula Kopecká

2. místo Amálie Mahlová

3. místo Radim Vališ 

Děkujeme všem zúčastněným, vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole!recitace2recitace1

Vánoční besídka

Ve čtvrtek 19. prosince proběhla vánoční besídka. O zahájení se postaraly naše mažoretky ze školní družinky. Děti hostům zazpívaly koledy a sehrály divadelní představení „Láska rohatá“.Vánoce Vánoce1 Vánoce2

2.9. Naši prvňáčci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení školního roku proběhlo v klidné a příjemné atmosféře.

Naši prvňáčci si svůj den užili a seznámili se se všemi spolužáky.P1290384P1290381P1290378P1290385