2.9. Naši prvňáčci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení školního roku proběhlo v klidné a příjemné atmosféře.

Naši prvňáčci si svůj den užili a seznámili se se všemi spolužáky.P1290384P1290381P1290378P1290385

2. září PRVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ a PŘÁTEL ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZVOLE

SVOLÁVÁ

PRVNÍ SCHŮZKU RODIČŮ

a PŘÁTEL ŠKOLY

NA PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ 2019 v 15.30 hod.

Program:

1. Organizace školy a nový pedagogický sbor

2. Výroční zpráva a Hodnocení školy

3. Plán na školní rok a organizace roku 2019-2020

4. Projekty v září

5. Různé

Zveme všechny rodiče a přátele školy.

Budeme vybírat příspěvky na výtvarné potřeby, družinu a pitný režim.

Děkujeme.

Červenec 2019- Francie Toulouse

Toulouse ve Francii
O prázdninách jsem navštívila spolu se svými kolegy Toulouse ve Francii. Byla to vzdělávací cesta
pořádaná NIDV a MZV na téma Globální rozvojové vzdělávání.
Tato cesta mi přinesla mnoho zajímavých i inspirujících informací. Navštívili jsme různé typy škol,
školských institucí, mluvili s učiteli, řediteli a dalšími pracovníky, kteří se věnují školství.
Některé věci jsou velmi podobné jak u nás a jiné odlišné.
Ráda bych napsala o zajímavostech, které jsem se dozvěděla.
Školství ve Francii je vysoce centralizované. Školský systém má přesně daný vzdělávací program,
přesně dané výstupy – u nás známé jako tzv.osnovy. Žáci vždy na konci daného období skládají
závěrečné zkoušky (maturity), které jsou pro všechny stejné. Za poznámku jistě stojí i to, že mají
povinnou i maturitu z tělesné výchovy.
Zajímavé je i to, jak dostává učitel svoje místo. Po absolvování studia jde učitel před komisy k
tzv.konkurzu. Má své portfolio a dostává za něj hodnocení (body), toto portfolio postupně s
přibývající praxí rozšiřuje. Poté je mu přidělené místo, kde nastoupí do zaměstnání. U nás to bylo
známé pod názvem umístěnka. A z toho i vyplývá, že sám ředitel si nemůže vybrat učitele. Dostane
ho přiděleného.
A co ředitel školy? Pokud se někdo stane ředitelem, má tuto funkci již na celý život. Ale na jedné
škole může zůstat pouze 8 let. Ředitel školy přestává učit a stará se o chod školy.
Učitelé se věnují pouze pedagogické činnosti. Jejich týdenní dotace vyučovacích hodin je 18.
Ostatní činnosti zajišťují další zaměstnanci. Někdo pracuje jako dozor o přestávkách, jiný zajišťuje
další činnost s dětmi. Každá škola má zdravotní sestru (zdravotníka).
Navštívili jsme i CASNAV, což je centrum, které se věnuje výuce nově příchozích studentů, kteří
nehovoří francouzsky (allofonních) z cestujících rodin a kočovníků. Toto centrum se nachází přímo
v Toulouse.
Zajímavostí je, že děti z cestujících rodin (imigrantů), nastupují ihned do školy, bez ohledu na to
kde žijí. Právo na vzdělání mají všichni.
Rozdíl mezi našim školstvím a Francií je i to, že žáci mají přesně dáno na jakou školu (základní)
nastoupí. Nemohou si vybírat. Je to dáno podle jejich adresy trvalého bydliště. Je vymezena oblast
kolem školy, která spadá pod danou školu. Dokonce pokud se na školu přihlásí více žáků, škola
zkoumá jestli tam daný žák patří a zjišťují, zda na udaném bydlišti skutečně fyzicky žije celá
rodina.
Co mě zaujalo a s čím u nás velmi bojujeme, je to, že učí žáky neplýtvat jídlem. Snaží se o co
minimální zbytky a daří se jim to. Děti jsou vychovávány k tomu, že vše co dostanou na talíř, musí
sníst. Mohou si říci kolik, ale vždy když to dostanou, tak dojídají.
Také jsou na všech školách zakázány mobilní telefony.
Navštívili jsme novou školu, která byla postavena podle velmi přísných ekologických pravidel.
Mezi ně patří i to na které světové strany směřovat učebny, osvětlení, klimatizace, odhlučnění.
Zajímavostí je, že škola sbírá dešťovou vodu, kterou splachuje toalety. Případné zbytky jídla se drtí,
vysuší a používají jako hnojivo. Na stavbu bylo použito převážně dřevo a cihly.
Dle sdělení jsou tato pravidla platná pro všechny nově stavěné školy.
Musím říci, že škola je moc pěkná a mně se líbily koutky s rostlinami.
A co napsat závěrem. Cesta do Francie mi nepřinesla jen informace o vzdělávání a GRV, ale i trochu
jiný pohled na „normální“ život ve Francii, tedy na ulicích. Ale to už by bylo na jiné vyprávění.

7486e180-4b47-4909-8010-94887f3d44e7 cca2e782-c29f-42e1-85ca-d98be49bbbb7

Autor předchozích snímků -pan Dan Pražák

 

IMG_20190707_180205 IMG_20190707_194430 IMG_20190712_113436

Autorka článku a zbývajících snímků Mgr. Andrea Smuszová

27.6. rozloučení se školním rokem

Každoročně se loučíme se školním rokem a našimi žáky z pátého ročníku.

Letos jsme se loučili s Honzíkem a Davídkem.

Na začátku jsme nejdříve vyhodnotili projekty z měsíce června. Děti představily rodičům, co se při projektech dozvěděly.

konec roku 19-1 konec roku 19-9 konec roku 19-10

Potom se představili žáci pátého ročníku s vtipy ze školních lavic.

konec roku 19-2 konec roku 19-7

Pak poděkovali kytičkou bývalým paním učitelkám a představili dortíky připravené na oslavu.

konec roku 19-5 konec roku 19-4

 

konec roku 19-8

Za odměnu dostali krásné tablo.

konec roku 19-3

 

Přejeme jim krásné léto před přestupem do nových škol.

25.6. Spaní ve škole

V posledním týdnu se s námi loučila sl.Mgr.Marie Novotná a společně s dětmi jsme přespaly ve škole. Sl.Novotná pro děti měla připravený program.

Nejdříve si společně opekly párky a po hrách na dětském hřišti se přesunuly k hrám v budově.

Večeře, hygiena a večerní povídání a promítání bylo připraveno na závěr.

Přejeme sl.Novotné úspěch v její nové práci.

spani -rozl s Mar 1 spani -rozl s Mar 2

17.-21. 6. Barevný týden

Každý rok probíhá na naší škole Barevný týden, kde každý den je zaměřen na jiné téma.

Pondělí s názvem Semafor proběhl na dopravním hřišti Žďár nad Sázavou a na dětském hřišti u Pilské nádrže. Děti si vyzkoušely roli chodců, cestujících v autobuse a cyklistů, kdy si ověřovaly své znalosti z dopravní výchovy.

AUTOBUS 1 AUTOBUS 2 CHODCIPILAK 5PILAK 6 PILAK 7 PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 PO 5 PO 6 PO 7 SEMAFOR PILAK 7

Úterý nazvaný Černý byl věnován sebepoznání a etické výchově. Děti si ověřovaly své postoje v kolektivu.

CER DEN 1 CERN 2 CERNY DEN

 

Středa byla nazvaná Bílý den, kdy jsme se věnovali zubům, děti se dozvěděly o rozdílu dětského a dospělého chrupu, o možnosti zubního kazu a hlavně jak se správně čistí zuby, kdy si vše sami ověřily při čištění svých zubů.

BIL DEN 1 BILY DEN 2 BILY DEN

Čtvrtek nazvaný Zelený den byl věnován ovoci a mléčným výrobkům, kdy si děti ověřily své znalosti v oblasti výrobků z mléka a pěstování ovoce, jejich původu a také se všichni pustily do ochutnávky nejen mléka a mléčných výrobků , ale i ovoce, kdy z projektu Ovoce do škol jsme měli dodán koš různých druhů ovoce.

mleko ovoce 9 ovoce 2 ovoce 3 ovoce 4 ovoce 5 ovoce 6 ovoce 7 ovoce 8 ovoce zeleny

Pátek byl nazván Žlutý den a byl věnován Pokusům kolem nás. Děti si společně ověřovaly , jak se různé materiály chovají a jejich reakci na sebe.

zluty 3 zluty 4 zluty 5 zluty 6 zluty zluty 2

9. až 13. června 2019 Škola v přírodě – Westernové městečko Šiklův mlýn

Výuka a pobyt v přírodě je pro naše žáky odměnou za celoroční pilnou práci.

Čtení článků o přírodě, rostlinách a živočiších, ale i určování bylin, zařazování živočichů do řádů a poznávání jejich života.

Spaní ve srubech v malém kolektivu bez maminek letos zvládli velice pěkně i naši žáčci z první třídy. Všichni se společně navštěvovali a hráli různé společenské hry.

Z nabídky Westernového městečka děti využily návštěvu divadelního představení, indiánský balíček, kdy se dozvěděly podrobnosti o životě indiánů a sami si vyzkoušely upéct „hada“ – sladkého , ale chodily i na různé atrakce, jako je jízda vláčkem, bludiště či skákací hrad.

Velkým zážitkem pro některé byla návštěva Draxmooru, kde si někteří vyzkoušely svoji odvahu.

Krásnou tečkou byla promenáda v kostýmech.

Všem se pobyt velice líbil a společně žáci předali poděkování panu Šiklovi.

Děkujeme.

Sikl 19-3 Sikl 19-4 Sikl 19-5 Sikl 19-6 Sikl 19-7 Sikl 19-1 Sikl 19-2