4. dubna 2019 ZÁPIS DO 1. R.

skola - pero

.Milé děti,

srdečně Vás zveme

na zápis do 1. ročníku!

Zápis se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2019

od 14.00 hodin do 17. 00 hodin v naší školičce.

Budeme si spolu povídat, malovat a prozkoumáme tajemnou cestu

v pohádkovém lese v doprovodu Ferdy Mravence.

Vezmi si s sebou prosím své rodiče a popros je,

ať nezapomenou vzít Svůj rodný list.

Budeme na Vás čekat a už teď se moc těšíme.

Pedagogové Základní školy Zvole

Ferda Mravenec

28. března Noc s Andersenem 2019

Ze čtvrtka na pátek 28.-29.března, proběhla na naší škole tradiční Noc s Adersenem. Nejdříve si děti připravily svá místečka na spaní a pak se rozdělily na skupinky.

Každá skupina četla část méně známé pohádky. Po přečtení si společně povyprávěly, co četly a zjistily, že pohádka se jmenuje Císařovi nové šaty. Společně diskutovaly o tom , jaké asi mohly být šaty, proč měly být neviditelné a proč se císař pro tyto šaty rozhodl. Přišly na to, že je důležité, aby ten, kdo vládne, dbal na prospěch a potřeby svých poddaných.

To už na děti čekala večeře. Po večeři jsme navštívily s dětmi místní knihovnu, kde si děti hledaly vhodné knihy a knihy vydané nakladatelstvím Albatros.

Následovala další aktivita, kdy děti četly a doplňovaly slova do bajek pana Ezopa.

Pro zdravý pohyb měly připravenu běhací hru, kdy po celé budově byly schované úkoly.

Před usnutím některé bajky děti shlédly. Už nyní se těší na další ročník.Noc s Ander 1 Noc s Ander 2 Noc s Ander 3 Noc s Ander 5 Noc s Ander 7 Noc s Ander 8 Noc s Ander 4

19.-21. března 2019

Ve dnech 19. až 21. března proběhl v naší školičce projekt Česko čte dětem.

V úterý se za námi přijela podívat cestovatelka paní Boháčová, která dětem četla  knihy o zvířatech, dle věku posluchačů. Pro nejmenší měla připraveny bajky a pro strarší cestovatelské příběhy. Pro inspiraci, aby děti věděly o čem je čteno, jim promítala své fotografie z návštěvy Tanzánie. Po této části dětem i ostatním vyprávěla a promítala o vesnici z Tanzánie, kdy se děti dozvěděly o tom, co nosí na sobě muži, co ženy, kdo navštěvuje školu, kdo musí pomáhat a pracovat. Na závěr všem poslala na prohlédnutí různé předměty a někdo se mohl obléci do jejich tradičních oděvů.

Druhý den proběhlo čtení v MŠ Olešinky, kdy nás navštívila brněnská divadelnice paní Rakovčíková s programem Ze špalíčku pohádek od Fr.Hrubína. Děti si nejen poslechly různé pohádky, ale i sami mohly vystoupit v představení.

Třetí den za námi přijeli otec a syn Čermákovi, zanícení ochotníci, kteří přečetli z knihy Fimfárum od pana Wericha. Děti se dozvěděly co je to vlastně Fimfárum a k čemu slouží a sami si vyzkoušely být ochotníkem. Cermak 1 Cermak 2 Bohacova 1 Bohacova 2 Bohacova 3 Bohacova 5 Bohacova 7 Bohacova 4 P1280787 P1280788 Rakovcikova 1 Rakovcikova 2 Rakovcikova 3 Rakovcikova 4 Rakovcikova 5 Rakovcikova 6 Rakovcikova 7 Rakovcikova 1 Rakovcikova 2

28.února MASOPUST

Co vy a tradice?

Mezi tradiční oslavy patří i Masopust. Dnes už se v našem okolí tato stará tradice moc nedodržuje, ale přesto se naše škola snaží dětem připomenout, proč a jak se dříve lidé bavili a shromažďovali.

Masopust – lidově ostatky, fašank, je třídenní svátek, ale také se takto nazývá slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Masopustpředstavuje období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami – během něj probíhají taneční zábavy, zabijačky a všeobecné hodování. Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou. u

Letos jsme na masopustní průvod vyrazili ve čtvrtek 28. února, protože konec masopustu vychází na jarní prázdniny.

Máme podporu v našich rodičích a ve vedení obce.

Také jste si připomněli tuto tradici? Tak příští rok nashledanou.

masopust 19

4. dubna ZÁPIS DO 1.ročníku ZŠ ZVOLE

.Milé děti,

srdečně Vás zveme

na zápis do 1. ročníku!

Zápis se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2019

od 14.00 hodin do 17. 00 hodin v naší školičce.

Budeme si spolu povídat, malovat a prozkoumáme tajemnou cestu

v pohádkovém lese v doprovodu Ferdy Mravence.

Vezmi si s sebou prosím své rodiče a popros je,

ať nezapomenou vzít Svůj rodný list.

Budeme na Vás čekat a už teď se moc těšíme.

Pedagogové Základní školy Zvole

Ve Zvoli, dne 15.února 2019.

———————————————

Jdu k zápisu!

Zítra půjdu do školy.
Nemusím mít úkoly,
nejsem ještě řádným žákem,
ale už jsem předškolákem.

Zítra půjdu k zápisu,
tašku s sebou ponesu.
Budu v ní mít rodný list,
u zápisu budu číst.

ferda 7

Budu říkat básničku
a zazpívám písničku.
Už se na to těším moc!
Teď jdu spinkat – dobrou noc!

30. leden 2019 – Recitační soutěž

Tento den se sešla odborná komise z řad maminek včele s panem starostou a se zájmem si vyslechli recitaci básní a textů od našich žáků. Všichni se snažili, ale vyhrát může jen někdo.

Naši vítězové jsou:

Za 1.-2. r. – 1. místo obsadil – Vojtíšek Zelený

2. místo obsadila – Carlička Mahlová

3. místo obsadil – David Novotný

Za 3.-5.r.

1. místo obsadila – Amálie Mahlová

2. místo obsadila – Barbora Křenková

3. místo obsadil – David Zelený

recitacni soutez 3 recitacni soutez 5 recitacni soutez 6 (2) recitacni soutez 6 recitacni soutez 7 recitacni soutez 8 recitacni soutez 9 recitacni soutez 10 recitacni soutez 11 recitacni soutez 12 recitacni soutez 13 recitacni soutez 14 recitacni soutez 15 recitac soutez recitacni soutez 1 recitacni soutez 2

29.1. Hasiči Bystřice nad Pernštejnem

 

 

 

 

Tento den jsme si udělali výlet, kdy jsme viděli muzikál Tři bratři a pak jsme navštívili hasiče. Děti si prohlédly nejen hasičské vybavení – oblečení, ale i jejich techniku – auta, stříkačky a další. Starší žáci se podělili o své vlastní zkušenosti v kroužku mladých dobrovolných hasičů.

 

hasici 19-3 hasici 19-4 hasici 19-6 hasici 19-7 hasici 19-8 hasici 19-9 hasici 19-10