Recitační soutěž

Ve středu 19. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Stupně vítězů osadili tito žáci.

1. a 2. ročník

1. místo Carla Mahlová

2. místo Adéla Kopecká

3. místo Martin Vališ

3. – 5. ročník

1. místo Vendula Kopecká

2. místo Amálie Mahlová

3. místo Radim Vališ 

Děkujeme všem zúčastněným, vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole!recitace2recitace1

Vánoční besídka

Ve čtvrtek 19. prosince proběhla vánoční besídka. O zahájení se postaraly naše mažoretky ze školní družinky. Děti hostům zazpívaly koledy a sehrály divadelní představení „Láska rohatá“.Vánoce Vánoce1 Vánoce2

2.9. Naši prvňáčci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení školního roku proběhlo v klidné a příjemné atmosféře.

Naši prvňáčci si svůj den užili a seznámili se se všemi spolužáky.P1290384P1290381P1290378P1290385

2. září PRVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ a PŘÁTEL ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZVOLE

SVOLÁVÁ

PRVNÍ SCHŮZKU RODIČŮ

a PŘÁTEL ŠKOLY

NA PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ 2019 v 15.30 hod.

Program:

1. Organizace školy a nový pedagogický sbor

2. Výroční zpráva a Hodnocení školy

3. Plán na školní rok a organizace roku 2019-2020

4. Projekty v září

5. Různé

Zveme všechny rodiče a přátele školy.

Budeme vybírat příspěvky na výtvarné potřeby, družinu a pitný režim.

Děkujeme.

Červenec 2019- Francie Toulouse

Toulouse ve Francii
O prázdninách jsem navštívila spolu se svými kolegy Toulouse ve Francii. Byla to vzdělávací cesta
pořádaná NIDV a MZV na téma Globální rozvojové vzdělávání.
Tato cesta mi přinesla mnoho zajímavých i inspirujících informací. Navštívili jsme různé typy škol,
školských institucí, mluvili s učiteli, řediteli a dalšími pracovníky, kteří se věnují školství.
Některé věci jsou velmi podobné jak u nás a jiné odlišné.
Ráda bych napsala o zajímavostech, které jsem se dozvěděla.
Školství ve Francii je vysoce centralizované. Školský systém má přesně daný vzdělávací program,
přesně dané výstupy – u nás známé jako tzv.osnovy. Žáci vždy na konci daného období skládají
závěrečné zkoušky (maturity), které jsou pro všechny stejné. Za poznámku jistě stojí i to, že mají
povinnou i maturitu z tělesné výchovy.
Zajímavé je i to, jak dostává učitel svoje místo. Po absolvování studia jde učitel před komisy k
tzv.konkurzu. Má své portfolio a dostává za něj hodnocení (body), toto portfolio postupně s
přibývající praxí rozšiřuje. Poté je mu přidělené místo, kde nastoupí do zaměstnání. U nás to bylo
známé pod názvem umístěnka. A z toho i vyplývá, že sám ředitel si nemůže vybrat učitele. Dostane
ho přiděleného.
A co ředitel školy? Pokud se někdo stane ředitelem, má tuto funkci již na celý život. Ale na jedné
škole může zůstat pouze 8 let. Ředitel školy přestává učit a stará se o chod školy.
Učitelé se věnují pouze pedagogické činnosti. Jejich týdenní dotace vyučovacích hodin je 18.
Ostatní činnosti zajišťují další zaměstnanci. Někdo pracuje jako dozor o přestávkách, jiný zajišťuje
další činnost s dětmi. Každá škola má zdravotní sestru (zdravotníka).
Navštívili jsme i CASNAV, což je centrum, které se věnuje výuce nově příchozích studentů, kteří
nehovoří francouzsky (allofonních) z cestujících rodin a kočovníků. Toto centrum se nachází přímo
v Toulouse.
Zajímavostí je, že děti z cestujících rodin (imigrantů), nastupují ihned do školy, bez ohledu na to
kde žijí. Právo na vzdělání mají všichni.
Rozdíl mezi našim školstvím a Francií je i to, že žáci mají přesně dáno na jakou školu (základní)
nastoupí. Nemohou si vybírat. Je to dáno podle jejich adresy trvalého bydliště. Je vymezena oblast
kolem školy, která spadá pod danou školu. Dokonce pokud se na školu přihlásí více žáků, škola
zkoumá jestli tam daný žák patří a zjišťují, zda na udaném bydlišti skutečně fyzicky žije celá
rodina.
Co mě zaujalo a s čím u nás velmi bojujeme, je to, že učí žáky neplýtvat jídlem. Snaží se o co
minimální zbytky a daří se jim to. Děti jsou vychovávány k tomu, že vše co dostanou na talíř, musí
sníst. Mohou si říci kolik, ale vždy když to dostanou, tak dojídají.
Také jsou na všech školách zakázány mobilní telefony.
Navštívili jsme novou školu, která byla postavena podle velmi přísných ekologických pravidel.
Mezi ně patří i to na které světové strany směřovat učebny, osvětlení, klimatizace, odhlučnění.
Zajímavostí je, že škola sbírá dešťovou vodu, kterou splachuje toalety. Případné zbytky jídla se drtí,
vysuší a používají jako hnojivo. Na stavbu bylo použito převážně dřevo a cihly.
Dle sdělení jsou tato pravidla platná pro všechny nově stavěné školy.
Musím říci, že škola je moc pěkná a mně se líbily koutky s rostlinami.
A co napsat závěrem. Cesta do Francie mi nepřinesla jen informace o vzdělávání a GRV, ale i trochu
jiný pohled na „normální“ život ve Francii, tedy na ulicích. Ale to už by bylo na jiné vyprávění.

7486e180-4b47-4909-8010-94887f3d44e7 cca2e782-c29f-42e1-85ca-d98be49bbbb7

Autor předchozích snímků -pan Dan Pražák

 

IMG_20190707_180205 IMG_20190707_194430 IMG_20190712_113436

Autorka článku a zbývajících snímků Mgr. Andrea Smuszová

28.6. Rozdávání vysvědčení a poslední zvonění pro žáky 5.ročníku

Poslední den jsme se sešli v plném počtu, kdy jsme si zhodnotili celý rok. Snažení i neúspěchy se dnes zúročili ve známkách, pochvalách i diplomech.

Nejdříve děti dostaly diplomy z předchozích projektů.

P1290365 P1290366 P1290367 P1290368 P1290369 P1290370 P1290371 P1290372

 

Naši páťáci dostali krásné knihy pro památku let strávených v naší škole.

P1290375

 

PŘEJEME VÁM ÚSPĚCH V DALŠÍCH LETECH.      KANTORKY ZŠ ZVOLE