Rozlučka s 5. ročníkem

27. 6.

Dopravní hřiště Žďár nad Sázavou

21. 6.

Výlet na Šiklův mlýn

20. 6.

Bystřicko čte dětem

15. 6.

Autorské čtení se spisovatelkou Lenkou Junovou a ilustrátorkou Janou Smetanovou

ŠKOLNÍ VÝLET

12. 6. – 13.6.

Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě, nečekané setkání s účástníky Běhu míru, středisko Zubří

BAREVNÝ TÝDEN

5. 6. – 9. 6.

ČTYŘLÍSTEK

Velkého úspěchu letos dosáhly naše děti ze 4. a 5. ročníku. V každoroční soutěži Čtyřlístek pořádané DDM v Bystřici nad Pernštejnem obsadily v součtu všech kol skvělé 1. místo.

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy :)

Dětský den

1. 6. 2023

Úspěch v literárně-výtvarné soutěži

Velkého úspěchu dosáhly naše žákyně Deniska Ondrová z 2. ročníku a Cája Mahlová z 5. ročníku v literárně-výtvarné soutěži pořádané hasičským sborem.

Cája se umístila na 2. místě v okresním kole.

Ještě většího úspěchu dosáhla Deniska, která vyhrála okresní i krajské kolo.

Oběma děvčatům ještě jednou gratulujeme a děkuje za krásnou reprezentaci naší školy. :)