Opatření BRO

Z důvodu prevence epidemiologické situace dnes, dne 13. 3. 2020 opět zasedala Bezpečnostní rada města Bystřice nad Pernštejnem (dále jen BRO).

Podle dostupných aktuálních informací k dnešnímu dni není na území ORP Bystřice nad Pernštejnem evidována žádná osoba nakažená novým typem koronaviru.

Na základě mimořádných opatření vlády a z preventivních důvodů vydává BRO následující opatření a doporučení:

  1. Vyzývá rodiče aby, pokud je to možné, ponechali předškolní děti doma a neposílali je do mateřské školy.
  2. Vyzývá občany aby, pokud není nutná jejich osobní přítomnost, vyřizovali své záležitosti na úřadech telefonicky, prostřednictvím emailu nebo písemně.
  3. Uzavírají se zařízení dle nařízení vlády ČR č. 194/2020 Sb. na území města: např. TIC, městské muzeum, knihovna (včetně všech oddělení), kulturní dům, Areál sportu, zimní stadion, EDEN Centrum, tenisová hala, sokolovna vč. posilovny a všechny tělocvičny při základních a středních školách. Zákaz využívání těchto zařízení platí i pro individuální setkávání, tréninky i hobby sporty.
  4. Ruší březnové akce pořádané Městem Bystřice nad Pernštejnem.
  5. Stravování Scolarest funguje v omezeném režimu pro cizí strávníky, restaurace a bary budou od 20,00 do 6,00 uzavřeny.
  6. Zastupitelstvo města plánované na 18. 3. 2020 proběhne.
  7. Občanům se nedoporučuje cestovat do zahraničních destinací.
  8. Vyzývá občany, kteří mají podezření z nákazy (příznaky chřipkového onemocnění, pobyt v zasažených oblastech, setkali se s lidmi, kteří v infikovaných oblastech pobývali), aby zůstali v domácí karanténě a omezili kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktovali linku 112.

Děkujeme za pochopení.