Bystřicko čte dětem – 1. čtení

V pátek 7. února se v MŠ Olešínky uskutečnilo divadelní představení „O zlaté rybce“ v podání Jana Hrubce a jeho Dřevěného divadla. čteme dětem