6.-7. ledna 2019 – ředitelské volno

Po dohodě s rodiči vyhlašujeme na 6.-7. ledna ředitelské volno.

Přejeme dětem, aby nabraly hodně sil do nového kalendářního roku a spoustu zážitků v době volna.

Hlavně všem přejeme zdraví a štěstí do roku 2019.