23.dubna Předcházení úrazům a první pomoc

Každoročně se naše škola účastní projektu Předcházení úrazům a zajišťování první pomoci. Letos za námi přijela paní Vrzalová z Krajského zdravotnického ústavu a dětem hravou formou představila nebezpečí které na ně čeká venku, doma, při sportu či při odpočinku a hlavně si pak prakticky vyzkoušely jak můžou zavolat pomoc a jak sami můžou poskytnout první pomoc. Děti si odnesly velmi cenné vědomosti a dovednosti, ale i drobné dárky.

20190423_095918 20190423_095923 20190423_09594120190423_095908