14. května Zdravověda a dopravní výchova

V rámci dopravní výchovy a první pomoci nás navštívili studentky Zdravotní školy ve Žďáře nad Sázavou.

Děkujeme jim za ověření znalostí našich žáčků.

zdraveda 1 zdraveda 2