3.-7. června Nultý ročník

V prvním týdnu měsíce června proběhl na naší škole Nultý ročník – Seznámení se školou pro naše předškoláky, ale také pro pětileté děti z MŠ. Letos se děti naučily vypravovat pohádky , poznávat pohádky podle hádanek a obrázků.

Společně tvořili obrázkovou osnovu a vybarvovali různé pomocné pracovní listy.

Také se seznámili se všemi žáky naší školy nejen v hodinách a o přestávkách, ale také při hře v družině a na dětském hřišti. Starší žáčci se našim předškoláčkům věnovali a ukázali jim všechny prostory školy a naučili je spoustu nových her.

 

12. května Den matek

Každoročně se setkáváme s našimi maminkami, ale také s dětmi a jejich maminkami z MŠ Olešinky.

Naši žáčci si připravili pásmo písní anglických a českých nazvaných „Ovoce a zelenina“.

Věříme, že se všem líbilo a užili si pěkný den.

den matek 1 den matek 2 den matek3

5. dubna 2019 Farma Okříšky – sdružení Chaloupky

Společně se ZŠ Dalečín jsme se v pátek 5.dubna zúčastnili výletu na farmu Okříšky, kde se naši dozvěděli

podrobnosti o zpracování různých druhů vlny a sami si také vyrobili svůj výrobek.

Vlna lamy, velblouda, jaky a dalších tvorů byla připravena na pohlazení, zpracování lnu, konopí si děti připomněly v

rámci pohádky Jak krteček ke kalhotkám přišel. Dozvěděli se také o zpracování bavlny a získávání přadýnek od

Bource morušového.

Prošly celou farmu, kde shlédly výrobnu sýra a také si mohly pohladit různá zvířátka – ovce, krávy, psa i  prase.

Všechny děti byly velice šikovné a na závěr se proběhly na pastvě zvířátek.

 

 

P1290009P1290010

P1290013 P1280848 P1280851 P1280852 P1280856 P1280859 P1280860 P1280863 P1280864 P1280867 P1280872 P1280875 P1280876 P1280901 P1280905 P1280909

 

 

25. dubna a 4. dubna ZÁPIS do 1.ročníku – VÝSLEDKY

Na naší škole proběhl řádný zápis do 1. ročníku ve čtvrtek 4. dubna. Děti si za doprovodu starších žáků – Berušek, prošly několika stanovišti, kde paní učitelky zjišťovaly jak děti vyslovují náročná písmena, umí porovnávat a seřazovat čísla, znají zvířátka a umí hledat rozdíly či znají barvy. Budoucí žáčci byli velice šikovní a byli přijati do prvního ročníku naší školičky.

Oznámení o výsledku zápisu do 1. ročníku ze dne

4. dubna 2019

a mimořádného zápisu ze dne 25.4. 2019

Registrační číslo

ÚČAST NA ZÁPISE

ROZHODNUTÍ

1

ANO

PŘIJATA

2

NE

NEPŘIJATA

3

NE

NEPŘIJATA

4

ANO

PŘIJAT

5

NE

NEPŘIJATA

6

NE

NEPŘIJAT

7

NE

NEPŘIJAT

8

NE

NEPŘIJATA

9

NE

NEPŘIJAT

10

NE

NEPŘIJAT

11

NE

NEPŘIJAT

12

NE

NEPŘIJAT

13

ANO

PŘIJAT

 

 

Andreika 1 Andreika 2 Andreika 3 Andreika s Beruškou Martinek 2 Martinek 1 Martinek 3 MartinekBeruskaJakoubek

23.dubna Předcházení úrazům a první pomoc

Každoročně se naše škola účastní projektu Předcházení úrazům a zajišťování první pomoci. Letos za námi přijela paní Vrzalová z Krajského zdravotnického ústavu a dětem hravou formou představila nebezpečí které na ně čeká venku, doma, při sportu či při odpočinku a hlavně si pak prakticky vyzkoušely jak můžou zavolat pomoc a jak sami můžou poskytnout první pomoc. Děti si odnesly velmi cenné vědomosti a dovednosti, ale i drobné dárky.

20190423_095918 20190423_095923 20190423_09594120190423_095908

Veselé Velikonoce

                                     Roztomilý zajíček

zapomněl si košíček.

Přesto dostal vajíčko

a Vy od nás přáníčko.

vejce -zajic prani

Veselé Velikonoce všem přeje celá ZŠ Zvole 

4. dubna 2019 ZÁPIS DO 1. R.

skola - pero

.Milé děti,

srdečně Vás zveme

na zápis do 1. ročníku!

Zápis se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2019

od 14.00 hodin do 17. 00 hodin v naší školičce.

Budeme si spolu povídat, malovat a prozkoumáme tajemnou cestu

v pohádkovém lese v doprovodu Ferdy Mravence.

Vezmi si s sebou prosím své rodiče a popros je,

ať nezapomenou vzít Svůj rodný list.

Budeme na Vás čekat a už teď se moc těšíme.

Pedagogové Základní školy Zvole

Ferda Mravenec

28. března Noc s Andersenem 2019

Ze čtvrtka na pátek 28.-29.března, proběhla na naší škole tradiční Noc s Adersenem. Nejdříve si děti připravily svá místečka na spaní a pak se rozdělily na skupinky.

Každá skupina četla část méně známé pohádky. Po přečtení si společně povyprávěly, co četly a zjistily, že pohádka se jmenuje Císařovi nové šaty. Společně diskutovaly o tom , jaké asi mohly být šaty, proč měly být neviditelné a proč se císař pro tyto šaty rozhodl. Přišly na to, že je důležité, aby ten, kdo vládne, dbal na prospěch a potřeby svých poddaných.

To už na děti čekala večeře. Po večeři jsme navštívily s dětmi místní knihovnu, kde si děti hledaly vhodné knihy a knihy vydané nakladatelstvím Albatros.

Následovala další aktivita, kdy děti četly a doplňovaly slova do bajek pana Ezopa.

Pro zdravý pohyb měly připravenu běhací hru, kdy po celé budově byly schované úkoly.

Před usnutím některé bajky děti shlédly. Už nyní se těší na další ročník.Noc s Ander 1 Noc s Ander 2 Noc s Ander 3 Noc s Ander 5 Noc s Ander 7 Noc s Ander 8 Noc s Ander 4